Giới tính

Người chuyển giới đã có thể tự tin đứng thẳng

Ngày đăng: 11-02-2017 | Lượt xem: 628

Bằng sự phấn đấu của mỗi cá nhân, người chuyển giới bắt đầu hiện diện công khai và mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Họ đang chứng minh rằng giới tính hoàn toàn không quyết định năng lực.

giới tính không quyết định năng lực

Bộ ảnh "Gender Diversity At Work" - Giới tính không quyết định năng lực của tác giả Tammy Cao cho chúng ta một cái nhìn rất mới về cộng đồng người chuyển giới.

giới tính không quyết định năng lực 1
Cộng đồng người chuyển giới trong suốt thời gian vừa qua đã có nhiều thay đổi tích cực.

giới tính không quyết định năng lực 2
Họ và những người ủng hộ đã cùng chung tay vận động sửa đổi luật dân sự và đạt được những thành quả như mong đợi.

giới tính không quyết định năng lực 3
Nhà nước Việt Nam đã chính thức thừa nhận quyền của người chuyển giới trong Bộ luật Dân sự và chuẩn bị ban hành luật “chuyển đổi giới tính”.

giới tính không quyết định năng lực 4
Cùng với cộng đồng LGBTIQ nói chung, người chuyển giới có mặt khắp mọi nơi, đủ mọi ngành nghề, từ nghệ sĩ, chuyên gia làm đẹp đến nhân viên văn phòng, kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên…

giới tính không quyết định năng lực 5
Họ luôn nỗ lực chứng minh giới tính không quyết định năng lực.

giới tính không quyết định năng lực 6
Sau bộ ảnh Gender Is Not Uniform” (Giới tính không quyết định đồng phục), tác giả Tammy Cao và cộng sự đã thực hiện bộ ảnh tiếp theo.

 

giới tính không quyết định năng lực 7
“Gender Diversity At Work” (Giới tính không quyết định năng lực) được hình thành trên ý tưởng đó.

giới tính không quyết định năng lực 8


Lần này, nhóm thực hiện muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự đa dạng về năng lực của chính cộng đồng mình.

giới tính không quyết định năng lực 9
Bộ ảnh cho thấy những hình ảnh rất mới mẻ, đầy tích cực của cộng đồng LGBTIQ.

giới tính không quyết định năng lực 10
Nhiều người chuyển giới đã và đang đạt được thành quả cao trong sự nghiệp.

giới tính không quyết định năng lực 11
“Chúng tôi cũng như bao người khác, có thể làm được và làm tốt công việc mà mình yêu thích. Chúng tôi cần được đối xử công bằng và thái độ tôn trọng!”

giới tính không quyết định năng lực 12

Nhóm thực hiện hy vọng rằng bằng bộ ảnh này, thông điệp tích cực về người chuyển giới trong môi trường công sở sẽ được thừa nhận và ủng hộ.

giới tính không quyết định năng lực 12

Xã hội sẽ mất đi định kiến về năng lực, tư cách của cộng đồng LGBTIQ.

giới tính không quyết định năng lực 15
Người LGBTIQ có năng lực sẽ được đối xử công bằng, được tôn trọng và vinh danh như bất cứ cá nhân xuất sắc nào khác trong xã hội. Đơn giản vì “giới tính không quyết định năng lực!”.