Hỏi đáp thường gặp về bảo hiểm sức khỏe

Mua bảo hiểm sức khoẻ đôi khi là khái niệm rất mới cho những khách hàng lần đầu tiên sử dụng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những vướng mắc thường gặp

esuckhoe


KHÁI NIỆM

 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE

 

  • Quyền lợi điều trị Nội trú
  • Quyền lợi điều trị Ngoại trú
  • Quyền lợi điều trị Nha khoa
  • Quyền lợi Thai sản

 

LOẠI TRỪ

  • Các điểm loại trừ đơn bảo hiểm tai nạn
  • Các điểm loại trừ đơn bảo hiểm sức khoẻ

 

BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

  • Thanh toán trước bồi thường sau
  • Bảo lãnh viện phí
  • Hồ sơ yêu cầu bồi thường
  • Các lưu ý về đòi bồi thường bảo hiểm sức khoẻ

 

TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHOẺ

 

 

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM