Mua bảo hiểm sức khỏe MIC, bạn đã được tìm hiểu các khái niệm được sử dụng trong đơn bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe MIC, và các điểm loại trừ bảo hiểm, chúng ta hãy cùng eSuckhoe tìm hiểu ai là người thuộc đối tượng bảo hiểm của Bảo hiểm sức khỏe MIC như sau:

Đối tượng bảo hiểm

Độ tuổi để tham gia bảo hiểm là từ 12 tháng tuổi tới 65 tuổi (theo năm dương lịch) và loại trừ những người bị bệnh ung thư (chỉ áp dụng với Người phụ thuộc), tâm thần, thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

Đối với Người phụ thuộc, MIC chỉ nhận bảo hiểm vào ngày bắt đầu bảo hiểm, không chấp nhận trường hợp tham gia bảo hiểm vào giữa thời hạn hợp đồng, ngoại trừ:

–            Người phụ thuộc của nhân viên mới làm việc cho Chủ hợp đồng bảo hiểm;

–            Vợ/chồng mới cưới trong thời hạn bảo hiểm;

–            Con đủ tuổi tham gia bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.