Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là gì

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm chi trả các chi phí y tế phát sinh tại các Bệnh viện, phòng khám trên cả nước khi không may gặp ốm đau, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe khác bảo hiểm y tế như thế nào

Cả hai loại hình đều chi phí các chi phí y tế ( khám bệnh, phẫu thuật, thuốc...vv) nhưng việc sử dụng 2 loại hình này là hoàn toàn khác nhau:

- việc sử dụng bảo hiểm y tế chỉ áp dụng tại các bệnh viện công và một số bệnh viện được chỉ định. Ngoài ra người được bảo hiểm phải khám chữa bệnh đúng tuyến, và được chi trả từ 20% đến 80% chi phí. Trong khi Bảo hiểm sức khỏe sử dụng ở mọi Bệnh viện và phòng khám hợp pháp trên toàn quốc, bao gồm bệnh viện công, tư nhân, quốc tế

- sử dụng bảo hiểm y tế chỉ áp dụng đối với danh mục thuốc được phê duyệt, còn bảo hiểm sức khỏe áp dụng cho tất cả các thuốc điều trị bệnh

- Người mua bảo hiểm sức khỏe có thể lựa chọn dịch vụ tại các khoa khám bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công với chi phí cao hơn để được khám chưa bệnh. Trong khi người có bảo hiểm y tế bắt buộc phải khám chữa bệnh tại các khoa khám bệnh theo bảo hiểm theo quy định

Phí Mua bảo hiểm sức khỏe là bao nhiêu một năm ?

Tùy theo từng nhà cung cấp, phí bảo hiểm dựa trên các yếu tố như sau để xác định phí: Quyền lợi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, độ tuổi người tham gia bảo hiểm, phạm vi địa lý ...

Có rất nhiều gói bảo hiểm sức khỏe với chi phí hợp lý tư 2tr đến 5tr cho chương trình bảo hiểm sức khỏe phổ thông, hoặc có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp từ http://shop.esuckhoe.com

Nên tham gia bảo hiểm sức khỏe trực tiếp hay qua đơn vị tư vấn trung gian

Có thể liên hê với các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm, tuy nhiên vì là dòng bảo hiểm chăm sóc y tế, nên tai một số công ty bảo hiểm chỉ cho phép một số đơn vị chi nhánh và văn phòng được phép cấp đơn. Do vậy bạn nên mua bảo hiểm qua các đơn vị tư vấn trung gian như Aon, eBaohiem ..vv để đảm bảo có phí và điều kiện phí tốt nhất

Tái tục bảo hiểm sức khỏe ntn?

Các đơn bảo hiểm sức khỏe có thời hạn bảo hiểm là 1 năm, do vậy sau 1 năm bảo hiểm bạn cần liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc đơn vị tư vấn để tái tục bảo hiểm. Việc tái tục thành công sẽ giúp cho khách hàng tiếp tục được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, miễn các thời gian chờ phát sinh áp dụng đối với những loại bệnh như bệnh đặc biệt, bệnh có sắn ...

>> Các bài viết về bảo hiểm sức khỏe