Bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh sỏi trong các hệ thống tiết niệu

Ngày đăng: 13-07-2015 | Lượt xem: 470

Sỏi trong các hệ thống tiết niệu được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải chịu thời gian chờ thông thường là 365 ngày.

Sỏi trong các hệ thống tiết niệu được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải chịu thời gian chờ thông thường là 365 ngày. Tức là người bệnh tham gia bảo hiểm năm đầu tiêu sẽ không được chi trả các chi phí điều trị liên quan đến bệnh sỏi trong các hệ thống tiết niệu, nhưng các ốm đau, bệnh tật thông thường thuộc phạm vi bảo hiểm thì vẫn được chi trả bồi thường như bình thường.

Sau khi mua bảo hiểm sức khỏe được 1 năm, người bệnh tiếp tục làm thủ tục tái tục bảo hiểm sức khỏe để tham gia bảo hiểm sức khỏe năm thứ hai. Lúc này các chi phí điều trị bệnh sỏi trong các hệ thống tiết niệu sẽ được bảo hiểm chi trả.

>> Mua bảểo him sức khỏe ở đâu