Bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh cao huyết áp

Ngày đăng: 02-06-2015 | Lượt xem: 831

Người bệnh cao huyết áp có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe không, và có được công ty bảo hiểm chi trả những chi phí điều trị hay không ? hãy cùng esuckhoe tìm hiểu

Bệnh cao huyết áp được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải chịu thời gian chờ thông thường là 365 ngày. Tức là người bệnh tham gia bảo hiểm năm đầu tiêu sẽ không được chi trả các chi phí điều trị liên quan đến bệnh tiểu đường, nhưng các ốm đau, bệnh tật thông thường thuộc phạm vi bảo hiểm thì vẫn được chi trả bồi thường như bình thường.

bao hiem suc khoe benh cao huyetap

Sau khi mua bảo hiểm sức khỏe được 1 năm, người bệnh tiếp tục làm thủ tục tái tục bảo hiểm sức khỏe để tham gia bảo hiểm sức khỏe năm thứ hai. Lúc này các chi phí điều trị bệnh cao huyết áp sẽ được bảo hiểm chi trả.

>> Mua bảo hiểm sức khỏe ở đâu