Bảo hiểm

Mua bảo hiểm sức khỏe ở đâu ?

Mua bảo hiểm sức khỏe ở đâu ?(26-02-2015)

Mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình, bao gồm trẻ em, bố mẹ, người cao tuổi .. là giải pháp bảo vệ tài chính khi không may gặp ốm đau, bệnh tật. Bạn và gia...

  Tags: bao hiem

6 yếu tố lựa chọn bảo hiểm sức khỏe eroscare

6 yếu tố lựa chọn bảo hiểm sức khỏe eroscare(14-02-2017)

Những năm gần đây, thị trường bảo hiểm sức khỏe chứng kiến nhiều sự thay đổi của các nhà bảo hiểm về thắt chặt quyền lợi và tăng phí bảo hiểm.

Giới thiệu bảo hiểm bệnh ung thư Kcare Bảo Việt

Giới thiệu bảo hiểm bệnh ung thư Kcare Bảo Việt(11-08-2016)

K-Care – sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho bệnh ung thư lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây được coi là giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ...

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh viêm xoang

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh viêm xoang(14-07-2015)

Viêm xoang được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải chịu thời gian...

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?(15-10-2015)

Sắp tới, tôi định đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Thu Cúc. Tôi có thẻ bảo hiểm của Bảo Việt, xin hỏi Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có bảo lãnh bảo...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?(12-10-2015)

Hỏi: Sắp tới, tôi định đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc . Tôi có thẻ bảo hiểm của Bảo Việt, xin hỏi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc có...

Bệnh viện Thu Cúc có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?

Bệnh viện Thu Cúc có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?(07-10-2015)

Sắp tới, tôi định đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Thu Cúc. Tôi có thẻ bảo hiểm của Bảo Việt, xin hỏi bệnh viện Thu Cúc có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe...

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có bảo lãnh bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt không?(09-10-2015)

Hỏi: Sắp tới, tôi định đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Thu Cúc. Tôi có thẻ bảo hiểm của Bảo Việt, xin hỏi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có bảo lãnh...

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh đái tháo đường

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh đái tháo đường(18-07-2015)

Bệnh đái tháo đường được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải...

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh chạy thận nhân tạo

Bảo hiểm sức khỏe cho bệnh chạy thận nhân tạo(21-07-2015)

Chạy thận nhân tạo được liệt kê là thuộc bệnh đặc biệt trong hầu hết các đơn bảo hiểm. Do vậy việc tham gia bảo hiểm sức khỏe nhưng sẽ phải chịu...

 1 2 >  Trang cuối